aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Agneta Ritums har en lång och gedigen erfarenhet som organisationskonsult och har även varit verksam som ledare för olika verksamheter. Hennes största styrka ligger i förmågan att hantera människa och struktur i de företag och organisationer som anlitar henne för stöd och utveckling. Hennes fokus sträcker sig från ren verksamhetsutveckling med inriktning på ökad effektivitet samt mätning och styrning, till utveckling av individer och grupper i arbetslivet, såsom ledarutveckling, grupputveckling, coaching, handledning, konflikt – och stresshantering.Genom sin starka närvaro och intuitiva förmåga har Agneta en naturlig fallenhet att möta individen eller gruppen precis där den är och därmed anpassa sina interventioner utifrån det.

Agneta är en uppskattad föreläsare och workshopledare, främst inom området grupp, ledarskap och förändringsprocesser. Hon håller även meditationskurser samt workshops som syftar till att deltagarna ska finna sin livsväg samt öka sin intuition. Hennes stora övertygelse är att alla människor har all livskunskap inneboende i sig och behöver stanna upp och börja lyssna till den egna, inre rösten för att nå sin verkliga potential.

Utbildningsmässigt har Agneta mastersexamen i psykologi och beteendevetenskap med inriktning mot grupp och organisation från Gestalt Akademin i Skandinavien/Derby University, UK samt civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Hon är även diplomerad coach enligt ICF (International Coach Federation) standard, certifierad handledare i sorgbearbetning från Svenska Institutet i Sorgbearbetning samt certifierad andningsinstruktör.

                                             <<< Tillbaka


Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro
Om företaget
Affärsidé och vision

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design